Partnerintézmények


A Magyarságkutató Tudományos Társaság együttműködő partnerintézményei

Szerbiai intézmények

1. Vajdasági Autonóm Tartomány, Tartományi Oktatási Titkársága, Újvidék (adatszolgáltatás, támogató)

2. Vajdasági Autonóm Tartomány, Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság, Újvidék (adatszolgáltatás, támogató)

3. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás)

4. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás)

5. Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás)

6. Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Department of Geography, Tourism & Hotel Management Novi Sad. Szabadka (kutatások-adatszolgáltatás, konferencia szervezése és előadások, tanulmányírás)

7. Magyar Nemzeti Tanács, Szabadka (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás)

8. Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás)

9. Vajdasági Magyar Civil Szövetség, Szabadka (konferencia részvétel)

10. Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete – Szabadka (konferencia előadások)

11. Zenith Műhely, Szabadka (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás)

12. VIFÓ, VaMaDiSZ, Vajdasági Magyar Diákszövetség, MOST Szabadka (közös kutatások, tanulmányírás)

13. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, Novi Sad (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás)

14. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta (adatszolgáltatás, konferencia előadás, tanulmányírás)

15. Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért, Zenta (adatszolgáltatás, tanulmányírás)

16. Pannónia Alap Szabadka (adatszolgáltatás, közös kutatások, publikálás)

17. Nyitott Távlatok Szabadka (adatszolgáltatás, konferencia szervezése és előadások, tanulmányírás)

18. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék (adatszolgáltatás, konferencia előadás, tanulmányírás)

19. Magyarkanizsai Önkormányzat (adatszolgáltatás, konferencia szervezése és előadások)

20. Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény Magyarkanizsa Szabadka (konferencia szervezése és előadások, tanulmányírás)

21. Szabadkai Kerekasztal – Subotički okrugli sto, Szabadka Szabadka (konferencia szervezése és előadások, tanulmányírás)

Magyarországi partner intézmények

1. Magyar Tudományos Akadémia „Magyar Tudományosság Külföldön” Elnöki Bizottság (műhelytámogatás, közös kutatások, rendezvények szervezése)

2. Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Műhelye, Budapest (ösztöndíj támogatás, folyamatos adatszolgáltatás, kutatások, közös Kárpát-medencei tudományos projektumok kidolgozása)

3. Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága, Budapest (adatszolgáltatás, kutatások)

4. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti és Etnikai Ügyek Főosztálya, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Budapest (adatszolgáltatás, kutatások)

5. Magyar Írószövetség, Arany János Alapítvány (Budapest)

6. Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Anyanyelvi Konferencia, Budapest (adatszolgáltatás, kutatások)

7. Magyar Professzorok Világtanácsa, Budapest (konferencia részvétel és előadás)

8. Balassi Bálint Intézet (Márton Áron Szakkollégium), Budapest (adatszolgáltatás, kutatások)

9. KÓD Piac-, Vélemény- és Média Kutató Intézet, Budapest (adatszolgáltatás, kutatások)

10. Jelenkor Társadalomkutató Műhely, Budapest (adatszolgáltatás, kutatások)

11. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szociológiai Intézet, Piliscsaba (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás)

12. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest (adatszolgáltatás, közös kutatások, tanulmányírás)

13. JATE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjtemény, Szeged (adatszolgáltatás, kutatások)

14. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közművelődési Tanszék (Identitásműhely) (adatszolgáltatás, kutatások, konferencia előadások, publikációk)

15. Szegedi Tudományegyetem TTK Gazdasági- és Társadalomföldrajz Tanszék (kutatás, kötetkiadás, konferencia)

16. Magyar Szociológiai Társaság Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya és a Pécsi Akadémiai Bizottság Kisebbségkutató Munkacsoportja, Pécs (kötetkiadás, konferencia előadások)

17. MTA Regionális Kutatások Központja Pécs (tanácsadó kapcsolat, adatszolgáltatás, kutatások)

18. MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya „Magyar–Szerb Területfejlesztési Információs és Dokumentációs Központ” – Békéscsaba (adatszolgáltatás, kutatások, közös konferenciaszervezés és előadások)

19. MTA Földrajztudományi Intézete (Budapest) – (közös SCOPES tudományos projektumok kidolgozása - 2009-2011)

20. CEU: Közép-európai Egyetem, Budapest (levéltári adatszolgáltatás)

21. Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Pécs, Hungary - (közös SCOPES tudományos projektumok kidolgozása - 2009-2011)

22. HuMan Xchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány – Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége és a Pécsi Tudományegyetem Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ (Humán Innovációs Szemle című szakfolyóirat szerkesztése - 2010)

Európai partner intézmények

1. Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság, Zágráb (Horvátország) - (konferencia részvétel és előadás)

2. KAM–Regionális és Antropológiai Kutatások Központja,Csíkszereda (Románia) - (adatszolgáltatás, közös kutatások, konferenciaszervezés és előadások, közös publikációk terve)

3. Swiss National Science Foundation, SCOPES , Bern, Swiss - Department of Geography, University of Bern (Svájc) - (közös SCOPES projektum 2009-2011)

4. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja-Komárom, Szlovákia Szabadka (adatszolgáltatás, tanulmányírás).