Előadások

Előadás közben, 2012

Gábrity Molnár Irén: Ifjúságkutatás a Vajdaságban, Szabadka, 2017

Gábrity Molnár Irén: A vajdasági magyarok képzési esélyei, munkaerőpiaci pozicionálása, Szeged, 2016

Gábrity Molnár Irén: A vajdasági tudományos szervezetek tevékenysége/esélye, 2014

Gábrity Molnár Irén: Vajdasági útkeresés - Régiónk Európa felé tart?, Topolya, 2012

Takács Zoltán: Határon átívelő felsőoktatási intézménykapcsolatok, Szabadka, 2011

Mirnics Zsuzsanna - Nacsa Nella: Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében, Szabadka, 2011

Gábrity Molnár Irén: A vajdasági magyarok szerepe és motívumai szerb-magyar határmenti kapcsolatépítésben, Budapest, 2011

Jubiláris konferencia, 2011

Ricz András: A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére, Szabadka, 2011

Gábrity Molnár Irén: Vajdaság népességének háború okozta attitűdjei, Szabadka, 2011

Gábrity Molnár Irén: A felnőttoktatás helye a humántőke felerősítésében Vajdaságban, Probitas, Szabadka, 2011

Gábrity Molnár Irén: Kapcsolatok a Szerb- Magyar határ két oldalán lévő területek és lakosok között, Szeged, 2011

Pap Tibor: Az MNT felzárkóztató szerb nyelvi képzési programjának közpolitikai elemzése, Szabadka, 2011

Gábrity Molnár Irén: Humán erőforrás jellemzői Szerbiában - Vajdaságban, Sopron, 2010

Ricz András - Somogyi Sándor: A vajdasági magyar mezőgazdasági oktatás stratégiája, Szabadka, 2009

Biró A. Zoltán: Fejlesztéspolitika a Székelyföldi térségben: lehetőségek és korlátok, 2009

Gábrity Molnár Irén: Vajdasági karrierépítés – ifjúságunk oktatása és esélyei, Szeged, 2009

Gábrity Molnár Irén: A vajdasági magyarok emigrációs motívumai, Pécs, 2009

Gábrity Molnár Irén: Tehetséges tanár a tehetséggondozás szolgálatában, Kanizsa, 2009

Takács Zoltán: Szerbia a regionalizmus útján, Szabadka, 2009

Gábrity Eszter: A vajdasági egyetemisták nyelvhasználata - A szerb nyelv kontaktushatása a vajdasági magyar nyelvváltozatra, Szabadka, VMTDK, 2009

Gábrity Molnár Irén: Vajdaság népességmozgása az utóbbi fél évszázadban, Szeged, 2008

Gábrity Molnár Irén: Regionális erőnlétünk - Régiónk humán erőforrása, Szabadka, 2008

mtt könyvbemutató, 2006

Tolerancia-építés esélyei a vajdasági iskolások körében, Szabadka, 2007

Friss diplomások karrierútja és esélyei a Vajdaságban, Békéscsaba, 2007

Magyar Tannyelvű Tanítóképző alapításakor, Szabadka, 2006

Mirnics Zsuzsanna: A vajdasági magyar fiatalok egészségvédő és egészségkárosító magatartása, 2006

T. Mirnics Zsuzsanna: Vajdasági magyar, Magyarországon tanuló doktorandus hallgatók ösztöndíj-támogatásának hasznosulása, Szabadka, 2005

Diósi Viola: Szociológiai magatartásvizsgálat a vajdasági magyarlakta községekben, 2004

A vajdaságiak/magyarok médiafogyasztásának jellemzői Vajdaságban, Szabadka, 2004

Gábrity Molnár Irén - T. Mirnics Zsuzsanna: MOZAIK2001 Gyorsjelentés Vajdaság, 2001

Nemzetközi kutató-csoport 2010-2013


Figyelmes hallgatóság a SCOPES meetingen, Szabadka, 2012


A fiatal munkatársak