Konferenciák

Fókuszban (Videó)  - Melyek a vajdasági magyarok elvándorlásának okai és következményei, vendég dr. Gábrity Molnár Irén, 2017

Kutatások sodrásában, az mtt 25. éve - konferencia - felhívás, Szabadka, 2016

Kutatások sodrásában, az mtt 25. éve - konferencia meghívó, Szabadka, 2016

MTA fókuszcsoportvita, Szabadka, 2015

A tanári munka hatása az oktatásra - pedagógushallgatók a fókuszban - konferencia, Budapest, 2015

„Emberi tényező” az oktatásban – pedagógushallgatók pályaorientációs aspirációi, NPKI konferencia, Budapest, 2015

A Kárpát-medencei magyar nyelvű felsőoktatási együttműködés eddigi tapasztalatai és perspektívái, konferencia, Szabadka, 2015

Az mtt 20. éves, 2011

A külhoni magyar ifjúság helyzete - nyitókonferencia, Budapest, 2014

A külhoni magyar ifjúság helyzete - zárókonferencia, Budapest, 2014

Önálló és/vagy a határon átívelő felsőoktatás útján… RTT-MTT konferencia, Szabadka, 2014

A felsőoktatás távlatai régiónkban… - könyvbemutató, Magyarkanizsa, 2014

Az ifjúságkutatások 15. éves leltára a Vajdaságban, Budapest, 2014

Migráció SCOPES konferencia, Szabadka, 2012

TRANSMIG final conference, Szeged-Szabadka, 2012

A kisebbségkutatás 20 évének állomásai - jubileumi tudományos tanácskozása, Szabadka, 2011

Határon innen és túl - szakmai kerekasztal, Szeged, 2011

Zoltan Takac: International institutional networks of higher education in border region of Serbia and Hungary, 2011

A Kárpát-medencei regionalizmus útján… - nemzetközi tudományos konferencia, Szabadka, 2009

A Kárpát-medencei regionalizmus útján… RTT-MTT konferencia, Szabadka, 2009

Értelmiségünk életközelből - tanácskozás, Vajda Gábor: Az autonómia illúziója - könyvbemutató, Szabadka, 2008

Mirnics Károly: Vajdaság és a magyar nemzeti kisebbség népességének gazdasági szerkezete és változásai (1953–2002), 2008

Szlávity Ágnes: Észak-Bácska munkaerő-piaci tendenciái, 2008

Regionális erőnlét, konferencia és könyvbemutató, Szabadka, 2008

Az Észak-vajdasági régió szakképzési programok európai felzárkóztatása - nemzetközi konferencia-műhelymunka, Szabadka, 2008

Oktatás és képzés a tudásalapú közösségfejlesztés szolgálatában, Szabadka, 2007

Oktatás és képzés a tudásalapú közösségfejlesztés szolgálatában, szakmai fórum-konferencia, Szabadka, 2007

Civil szervezetek szerepvállalása a közösségfejlesztés és a közösségi önszerveződés területén, szakmai fórum-konferencia, Szabadka, 2007

Civil szervezetek szerepvállalása a közösségfejlesztés és a közösségi önszerveződés területén, Meghívó, Szabadka, 2007

mtt könyvbemutató, 2006

Útkereszteződésben! - tanácskozás, Szabadka, 2006

Oktatási oknyomozó - tartalmi beszámoló, 2006

Gúzsba kötött irodalom - tanácskozás, Vajda Gábor: Remény a megfélemlítettségben - kötetbemutató, Szabadka, 2006

Gábrity Molnár Irén: A generációkapcsolatok - teher vagy szükséglet?, Kanizsa, 2006

Útkereszteződésben - tanácskozás, a Közérzeti barangoló-kötetbemutató, Szabadka, 2006

Kulcsár-Szabó Enikő: Várható változások/új lehetőségek a határon túli magyar oktatás támogatásában - vajdasági kitekintés, Szabadka, 2005

Közös úton! Támogatás és hasznosulás - hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról, Szabadka, 2005

Tarnóczy Mariann: Az MTA határon túli köztestülete Szerbia és Montenegróban, Szabadka, 2005

Egyed Albert: Támogatáspolitika, szakmapolitika, Szabadka, 2005

Életet a nyelvnek! Szabadka, 2005

Tanuljunk magyarul, Szabadka, 2004

A kétnyelvűség útvesztői a Vajdaságban, Szabadka, 2004

Diósi Viola: Szociológiai magatartásvizsgálat a vajdasági magyarlakta községekben, Szabadka, 2004

Külső Tagok Fóruma: Magyar felsőoktatás a környező országokban, Budapest, 2004

A határon túli felsőoktatás és K+F támogatások és hasznosulásuk - záróbeszámoló, Budapest, 2004

Nyelv-pszichológia konferencia, 2004

A magyar nyelvű oktatási intézmények munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében, Budapest, 2003

Ifjúsági szerep- és közösségvállalás, Szabadka, 2003

Esélyek a vajdasági szórványlétben, Szabadka, 2003

Vajdasági MTA kutatóállomás, Szabadka, 2002

A vajdasági magyar ifjúság jövőképe és értékrendje, Szabadka, 2002

Gábrity Molnár Irén: A szociológiai és szociográfiai kutatások közeledése Vajdaságban, Kanizsa, 2002

Vajdasági MTA kutatóállomás, Szabadka, 2002

Anyanyelvű oktatásunk, Vajdasági útkereső, Vajdasági marasztaló, Fészekhagyó vajdaságiak - könyvek bemutatása,  Budapest, 2001

Magyarok a világban - Kárpát-medence, könyvbemutató, Szabadka, 2001

Fészekhagyó vajdaságiak - tanácskozás, Szabadka, 2001

A tudomány jelene és jövője a kisebbségben élő közösségek életében, nemzetközi konferencia, Komárom, 2000

A jugoszláviai magyarok demográfiai és migrációs jellemzői, Szabadka, 2000

A vajdasági MTT könyveinek sajtóbemutatója - Meghívó tervezet, Budapest, 2000

A Magyarságkutató Tudományos Társaság milléniumi ünnepsége, Szabadka, 2000

A vajdasági magyar tannyelvű iskolahálózat esélyei a jövőben, Szabadka, 1998

A vajdasági magyar tannyelvű iskolahálózat esélyei a jövőben, tudományos tanácskozás, Szabadka, 1998

Anyanyelvű oktatásunk - könyvbemutató, Szabadka, 1997

Anyanyelvű oktatásunk - nemzetközi konferencia, Szabadka, 1996