Kiadványok & Tanulmányok

MTT kiadványok

Pusztai Gabriella – Márkus Zsuzsanna: Szülőföldön magyarul, 2017

TÁMOP - Közösségi főiskola regionális megvalósíthatóságának megalapozása, 2016

MTA – A Nemzet mint tudományos közösség, 2016

Dr. Németh Ferenc: A nagybecskereki piarista gimnázium története (1846 – 1920), 2015

Kárpát-háza Fejlesztési Műhely: Szórványkollégiumok a Kárpát-medencében, 2014

Gábrity Molnár Irén: A magyar nyelvű felsőoktatás és a munkaerőpiac a Vajdaságban, 2013

Ágyas Réka: Vajdasági sajtóelemzés, 2013

Gábrity Molnár Irén: Tudósképzés és kutatói műhelyek szereplői Vajdaságban, 2013

Aranymetszés projekt, 2013

TET - Váradi Mónika Mária - Doris Wastl-Walter - Filep Béla - Gábrity Molnár Irén: Bevezető: utak és úton lévők, 2013

TET - Gábrity Eszter: A vajdasági magyar ingázók nyelvi identitása és ideológiái, 2013

TET - Takács Zoltán – Tátrai Patrik - Erős Ágnes: A Vajdaságból Magyarországra irányuló tanulmányi célú migráció, 2013

TET - Tátrai Patrik – Kocsis Károly - Gábrity Molnár Irén - Takács Zoltán: A Vajdaságot érintő migráció és annak történeti előzményei, 2013

Gábrity Molnár Irén: A szerb-magyar határon átívelő migrációs életvitel, 2012

Szerb állampolgárok Magyarországon, 2012

Takács Zoltán – Gábrity Molnár Irén: MTTK Évkönyv, 2012

Gábrity Molnár Irén: A szerb–magyar határ két oldalán lévő területek és lakosok közötti kapcsolatok esélye és gyakorlata, 2012

Felnőttoktatás projekt, Probitas, 2011

Árokszállási Borza Gyöngyi: Visszaemlékezés a létünk 1976–1990 közötti időszakára, 2011

MTA - Nemzeti önismeret, 2011

Gábrity Molnár Irén: Rehák László munkatársa voltam, 2011

Szügyi Éva – Takács Zoltán: Menni vagy maradni?, 2011

Dimitríjevics Anna: A többnemzetiségi együttélési hajlandóságot és a toleranciakészséget befolyásoló tényezők a Vajdaságban, 2010

Ágyas Réka: Vajdaság taszításában, Magyarország vonzásában, 2010

Gábrity Molnár Irén: A regionális identitás és az Európa-orientáltság összefüggései a Vajdaságban, 2010

MTA - Magyar–magyar interdiszciplináris kutatások,Intézményi együttműködések lehetősége, 2010

Ricz András - Gábrity Molnár Irén: A Vajdaság régiókapcsolatai a Dél-Alfölddel, 2010

Gábrity Molnár Irén: Vallási magatartás a multietnikus Vajdaságban, 2010

Gábrity Eszter: A szabadkai kétnyelvű egyetemisták nyelvhasználatának néhány jellemvonásáról, 2010

Gábrity Eszter: Mindegy milyen nyelven játszunk, 2009

Nemzetiségi - Nemzeti - Európai identitás, Konferencia kiadvány, 2009

Vajdasági roma jelentés: A roma tanulók bekapcsolódása a vajdasági középiskolákba, 2009

Gábrity Molnár Irén: Vajdasági karrierépítés – ifjúságunk oktatása és esélyei, 2009

Josip Ivanović: Tehetséggondozás a multikulturális környezetben, 2009

HHRW: A vajdasági magyarok helyzete 2008 végén, 2008

Gábrity Molnár Irén: A szerbiai emigráció fél évszázada, 2008

Takács Zoltán: A területi szervezkedés és regionalizáció Szerbiában, 2008

Magyarok a Kárpát-medencében, 2008

Kárpát Panel – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2007

Vajda Gábor: Az iskolaügy története (1990-2006) I., 2006

Vajda Gábor: Az iskolaügy áttekintése (1990-2006) II., 2006

Gábrity Molnár Irén: Mit értünk szórványmagyarság alatt Vajdaságban?, 2005

Vajda Gábor hagyatékából: A színházi csőd leplezhetetlensége, 2005

Gábrity Molnár Irén: A vajdasági magyar tanulóifjúság iskolai szintje, mint a magyar értelmiségpótlás feltétele, 2004

Gábrity Molnár Irén: A vajdasági magyar felsőoktatás helyzete és intézményfejlesztésének időszerű problémái, 2004

Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program - A határon túli felsőoktatási és K+F támogatások és hasznosulásuk, 2004

Vajda Gábor hagyatékából: A nyomorgatott média, 2004

Fábri István: Magyar nyelvű felsőoktatás és tudományosság a Kárpát-medencében, 2001

Gábrity Molnár Irén-T. Mirnics Zsuzsanna: Mozaik2001 – Gyorsjelentés Vajdaság, 2001

Vajda Gábor hagyatékából: Viszály és pánikhangulat, 2001

Vajda Gábor hagyatékából: Szólamok és akarások, 2000

Vajda Gábor: Önvallomás

Rehák László: Létünk, 1972