Jogi dokumentumok – Szerbia

A Magyarságkutató Tudományos Társaság évtizedeken keresztül gyűjtötte és elemezte azokat a kisebbségi közösségeket érintő dokumentumokat és statisztikai adatokat, amelyek alapján elvégezhette a társadalmi pozicionálásukra vonatkozó analíziseket. Honlapunkon csak keveset jelentetünk meg az archívumában megtalálható anyagból.

Fontosnak találjuk a szerbiai jogi szabályozás és törvények egy részének a közlését, valamint azokat a statisztikai adatokat, térképeket és a népességi adatokat tüntetjük fel, amelyeket a kisebbségkutatók hasznosnak találhatnak. Társaságunk a vajdasági tudományos műhelyeket és az MTA külhoni köztestületi tagjait is számon tartja.

Magyar Nemzeti Tanács  - dokumentumok

Tudományügyi stratégia 2014-2020

Oktatásfejlesztési stratégia 2016-2020

Felnőttképzési stratégia 2012-2017

MNT hivatalos nyelvhasználati stratégiája 2012-2017

Vajdasági magyar civil stratégia 2012-2018

Vajdasági magyar kulturális stratégia 2012-2018

Vajdasági magyar média stratégia 2011-2016

Törvény a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól 2009

Vajdasági magyar ünnepnapok és jeles napok

Törvénytár

A felnőttképzésről szóló törvény

Szerb Köztársaság alkotmánya

Törvény a felsőoktatásról, 2015

Törvény a helyi önkormányzatokról

Törvény a nemzeti kisebbségek nemzetit tanácsairól, 2014

Törvény a tömegtájékoztatásról és a médiáról

Törvény az egyesületekről

Törvény Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköréinek meghatározásáról, 2012

Törvény a középiskolai oktatásról és nevelésről

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma, 2014