Szabadka, 2017.07.22. szombat
 

 

 

Naučno druątvo za hungaroloąka istraľivanja
Magyarságkutató Tudományos Társaság
The Scientific Association for Hungarology Research

 

Sediąte:


24000 Subotica
©trosmajerova ulica 11., Srbija

Dostupnost:

www.gabritymolnariren.com

Kancelarija druątva u centru grada

 

Subotica

Naučno druątvo za hungaroloąka istraľivanja, 2014.

Uverenje o registrovanju, 2011.

Gabrić Molnar Iren biografija

 

Poloľaj i unapređenje statusa nacionalnih manjina u Vojvodini i Srbiji 2012.

Srpsko-mađarski prekogranični kontakti conf. Segedin Subotica 2012.

Gabrić Molnar Iren: Obrazovanje U Srbiji, Subotica, Probitas 2011.

Zoltan Takač-Aron Kinčeą: Migracija srpskog stanovniątva u susednu MaĎarsku u razdoblju pre ©engenskog sporazuma 2011.

Adrese udruľenja Vojvodine 2009.

Gabrić Molnar Iren: Istraľivanje kvaliteta ľivota na severu Vojvodine 2009.

Saąa Kicoąev: Promene brojnosti Mađara u Vojvodini

Opątine u Srbiji 2008.

Pregled trľiąta rada u Srbiji 2007.

Statistički godiąnjak 2007.

Gabrić Molnar Iren: Karakteristike obrazovne strukture Mađara, Matica srpska, Novi Sad 2005.

Gabrić Molnar Iren: Vitalne karakteristike,
obrazovna struktura i perspektiva vojvođanskih Mađara, NS, 2005.

Gabrić Molnar Iren: Poloľaj ľene 2003.

Strategija za smanjenje siromaątva u Srbiji 2003.

Srbija popis 2002.

Gabrić Molnar Iren: Rezultati međunarodnog empirijskog istraľivanja, Mozaik 2001.

Gabrić Molnar Iren: Religioznost mladeľi u kontekstu druątvene krize 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Magyarságkutató Tudományos Társaság 2002