Szabadka, 2017.07.22. szombat
 

 

 

Magyarságkutató Tudományos Társaság
Naučno društvo za hungarološka istraživanja
The Scientific Association for Hungarology Research

Székhelye:

24000 Szabadka - Subotica,
Strossmayer utca 11.,
Szerbia - Srbija


Elérhetőség:

www.gabritymolnariren.com

Az MTT iroda Szabadka központjában

A Magyarságkutató Tudományos Társaság, MTT (Szabadka, Szerbia) szakmai egyesület. Dr. Rehák László egyetemi tanár köré csoportosuló értelmiségiek kezdeményezésére 1991-ben alakult, azzal a céllal, hogy humántudományos, szociológiai, pszichológiai, jogtudományi, történelmi, antropológiai és más társadalmi jellegű kutatásokat folytasson, szakirodalmat gyűjtsön, szakmunkákat jelentessen meg és tudományos rendezvényeket szervezzen.

A tagjai egyetemi, főiskolai tanárok, tudományos kutatók, szakmunkatársak, értelmiségiek, újságírók, közéleti személyek, akik az alapszabály értelmében részt szeretnének venni a társaság tevékenyégében és kutatómunkájában. Jelenlegi elnöke és képviselője Dr. Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár.

Kutatási témái: időszerű jelenségvizsgálatok, etnikai identitás-, azonosságtudat, kisebbségi életfelfogások, emberjogi és kisebbségjogi kérdések, a vajdasági magyar iskolahálózat feltérképezése, fejleszthetősége, a vajdasági magyarság migrációja, demográfiai, történelmi és helytörténeti kutatások, az értelmiség és az ifjúság magatartásvizsgálata, cím- és adattárak összeállítása a vajdasági magyarokról, életrajzi mutatók, a szórványosodás, a vajdasági munkaerőpiac. Az Magyar Tudományos Akadémia a szabadkai székhelyű Magyarságkutató Tudományos Társaságot 2000 után szerbiai kutatóállomásnak nevezte ki. A Társaság közreműködik a régió egyetemi és tudományos intézményeivel és szervezeteivel, közös projektumok, rendezvények és publikációk kivitelezésével.

 

MTT könyvsorozat - mtt könyvtár:


1. Anyanyelvű oktatásunk (Tanulmánykötet és címtár), 1997;
2. Vajdasági útkereső (Tanulmánykötet és címtár), 1998;
3. Vajdasági marasztaló (Millenniumi tanulmánykötet és címtár), 2000;
4. Fészekhagyó vajdaságiak (Tanulmánykötet és statisztikai adattár), 2001;
5. Holnaplátók (Ifjúsági közérzetmérleg), 2002.
6. Térfoglaló (Ifjúsági szerep- és közösségvállalás), 2003.
7. Kisebbségi létjelenségek (Szórvány és szociolingvisztikai kutatások), 2003.
8. A vajdasági magyarok kétnyelvűsége (Nyelvpszichológiai vonatkozások), 2004.
9. Mi ilyen nyelvben élünk (A vajdasági magyar nyelvhasználat rétegei, mintái, állományi, változási jellemzői - nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok), 2004.
10. Támogatás és hasznosulás (Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról), 2005.
11. Közérzeti barangoló (Műhely és előadás-tanulmányok), 2005.
12. Oktatási oknyomozó (Vajdasági oktatástanulmányok), 2006.
13. Regionális erőnlét (A humánerőforrás befolyása Vajdaságban), 2008.
14. Magyarságkutatás a Vajdaságban, 2011.

15. Felsőoktatási Határ/Helyzetek, 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Magyarságkutató Tudományos Társaság 2002